Dostawa i montaż elementów wyposażenia sanitarnego do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę i montaż elementów wyposażenia sanitarnego do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. WZÓR UMOWY
  3. FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE
  4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

zapytanie_ofertowe.pdf
wzor_umowy.pdf
ZESTAWIENIE_ELEMENT__RUCHOMYCH.xlsx
Zestawienie_wod_kan.xls
279_HSB_PW_S_WK_0_R06_Schemat_Instalacji_Wodociagowej.pdf
antresola.pdf
opis_materialow.pdf
parter.pdf