Dostawa energii cieplnej do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a należącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2021

PRZETARG NIEOGRANICZONY

  • OGŁOSZENIE
  • SIWZ
  • WZÓR UMOWY
  • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ
  • ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
  • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGLOSZENIE7.pdf
SIWZ19.pdf
Wzor_umowy13.pdf
Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej7.docx
odpowiedzi_na_pytania_17_11_20.pdf
inf_z_otwarcia_ofert1.pdf
Wybor_strona1.pdf