Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w roku 2023

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

  • Ogłoszenie