Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. WZÓR UMOWY
  4. ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE
  5. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2
  7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
  9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ogloszenie2.pdf
SIWZ5.pdf
WZOR_UMOWY3.pdf
ZALACZNIKI_W_WERSJI_EDYTOWALNEJ.docx
Odpowiedzi_26_03.pdf
Odpowiedzi_26_03_21.pdf
Informacja_z__otwarcia_ofert.pdf
Inf_z_otwarcia_ofert_dod.pdf
uniewaznienie_strona.pdf