Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę energii cieplnej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

OFERTA W WERSJI EDYTOWALNEJ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA


odpowiedzi_3_12.pdf
OFERTA_edytowalna.docx