Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ
  • Wzór umowy
  • Załączniki w wersji edytowalnej
  • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogloszenie5.pdf
SIWZ10.pdf
Wzor_umowy6.pdf
Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej1.docx
odp_na_pytania_18_12-19.pdf
Inf_z_otwarcia_ofert2.pdf
inf_o_wyborze_strona1.pdf