Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

  • Ogłoszenie
  • SWZ
  • Załączniki w formie edytowalnej
  • Modyfikacja SWZ
  • Załącznik nr 1 – po zmianach
  • Zmiana ogłoszenia
  • Odpowiedzi na pytania 07.12.2021r.
  • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogloszenie12.pdf
SWZ.pdf
Zalaczniki_w_formie_edytowalnej.docx
Modyfikacja_SWZ.pdf
Zalaczniki_nr_1_-_po_zmianie.docx
Zmiana_ogloszenia.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_07_12_2021.pdf
Inf__jaka_kwote_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
Informacja_z_otwarcia_ofert_(RZP-4-2021).pdf
Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_RZP-4-2021.pdf