Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2023

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

  • Ogłoszenie