Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców To

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf