Demontaż oraz montaż powłok pneumatycznych nad boiskiem B do gry w piłkę nożną przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie w roku 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

 Demontaż oraz montaż powłok pneumatycznych nad boiskiem B do gry w piłkę nożną przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie w roku 2023