Cennik Pływalnia Pingwin

BILETY, WEJŚCIA JEDNORAZOWE
Tab.1 

LP. USŁUGA CENA BRUTTO CZAS KORZYSTANIA CENA ZA PRZEKROCZENIE CZASU PODMIOTY UPRAWNIONE OPIS USŁUGI
1. Bilet normalny 20,00 zł 60 minut 0,40 zł / 1 minuta Osoby powyżej 18 lat Od poniedziałku do niedzieli w godz. 06:00 - 22:00
2. Bilet ulgowy 16,00 zł 60 minut** 0,30 zł / 1 minuta Dzieci i młodzież od 4 roku życia, studenci do lat 26, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności*, emeryci, renciści Od poniedziałku do niedzieli w godz. 06:00 - 22:00
3. Bilet Warszawiaka normalny 16,00 zł 60 minut 0,40 zł / 1 minuta Osoby powyżej 18 lat posiadające Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka W soboty i niedziele w godz. 06:00 - 22:00
4. Bilet Warszawiaka ulgowy 12,00 zł 60 minut 0,30 zł / 1 minuta Dzieci i młodzież od 4 roku życia, studenci do lat 26, osoby niepełnosprawne, emeryci, renciści posiadający Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka W soboty i niedziele w godz. 06:00 - 22:00
5. Bilet rodzinny 40,00 zł 60 minut 1,10 zł / 1 minuta 2+1 - dwoje dorosłych + 1 dziecko W soboty i niedziele w godz. 06:00 - 22:00
5a. Bilet rodzinny 40,00 zł 60 minut 1,10 zł / 1 minuta 1+2 - 1 dorosły + dwoje dzieci W soboty i niedziele w godz. 06:00 - 22:00
5b. Bilet rodzinny 7,50 zł 60 minut 0,30 zł / 1 minuta Dopłata do biletu rodzinnego za każde dodatkowe dziecko W soboty i niedziele w godz. 06:00 - 22:00
6. Bilet weterana bezpłatny Bez limitu Bez dopłat Osoba posiadająca legitymację weterana Od poniedziałku do niedzieli w godz. 06:00 - 22:00
7. Bilet nauka pływania normalny 40,00 zł 60 min w tym 45 min. zajęć z instruktorem 0,40 zł / 1 minuta Osoby powyżej 18 lat Zgodnie z harmonogramem zajęć
8. Bilet nauka pływania ulgowy 35,00 zł 75 min w tym 45 min. zajęć z instruktorem 0,30 zł / 1 minuta Dzieci i młodzież od 4 roku życia, studenci do lat 26 Zgodnie z harmonogramem zajęć
9. Bilet aqua aerobik 29,00 zł 60 min w tym 30 min. zajęć z instruktorem 0,40 zł / 1 minuta Osoby powyżej 16 lat Zgodnie z harmonogramem zajęć
10. Bilet gimnastyka dla seniora 15,00 zł 80 min w tym 30 min. zajęć z instruktorem 0,30 zł / 1 minuta Emeryci i renciści Zgodnie z harmonogramem zajęć
11. Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania 80,00 zł 45 min w tym 30 min. zajęć z instruktorem 0,30 zł / 1 minuta Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania z jedną osobą Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem
12. Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania 90,00 zł 60 min w tym 45 min. zajęć z instruktorem 0,30 zł / 1 minuta Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania z jedną osobą Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem
13. Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania 160,00 zł 45 min w tym 30 min. zajęć z instruktorem 0,30 zł / 1 minuta Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania z dwiema osobami Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem
14. Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania 180,00 zł 60 min w tym 45 min. zajęć z instruktorem 0,30 zł / 1 minuta Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania z dwiema osobami Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem
15. Bilet instruktorski 40,00 zł 60 minut 0,60 zł / 1 minuta Osoby prawne po podpisaniu umowy z OSiR Nauka i doskonalenie pływania
16. Karnet instruktorski 200,00 zł 60 minut 0,60 zł / 1 minuta Osoby prawne po podpisaniu umowy z OSiR 5 wejść na naukę i doskonalenie pływania
17. Karnet instruktorski 400,00 zł 60 minut 0,60 zł / 1 minuta Osoby prawne po podpisaniu umowy z OSiR 10 wejść na naukę i doskonalenie pływania

*Bilet wydawany na życzenie wraz z kartą opiekuna upoważniającą dodatkową osobę do wejścia na płytę basenową oraz do szatni mokrej w celu udzielenia wsparcia przed wejściem i wyjściem z niecki basenowej osobie uprzywilejowanej.

** Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 75min w strefie płatnej.

Tab. 2 KARNETY
LP. USŁUGA CENA BRUTTO WAŻNOŚĆ KARNETU CENA ZA PRZEKROCZENIE CZASU PODMIOTY UPRAWNIONE OPIS USŁUGI
1. Karnet 60 60,00 zł 3 miesiące Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / 1 minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / 1 minuta Na karnecie do wykorzystania jest 60 zł Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach
2. Karnet 100 100,00 zł 3 miesiące Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / 1 minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / 1 minuta Na karnecie do wykorzystania jest 100 zł Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach
3. Karnet 150 145,00 zł 3 miesiące Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / 1 minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / 1 minuta Na karnecie do wykorzystania jest 150 zł Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach
4. Karnet 200 190,00 zł 3 miesiące Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / 1 minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / 1 minuta Na karnecie do wykorzystania jest 200 zł Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach
5. Karnet 300 280,00 zł 6 miesięcy Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / 1 minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / 1 minuta Na karnecie do wykorzystania jest 300 zł Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: Normalny Od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta Ulgowy Od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach
6. Karnet aqua aerobik 260,00 zł 3 miesiące 0,40 zł / 1 minuta Osoby powyżej 16 lat 10 wejść 60 min w tym 30 min. zajęć z instruktorem Zgodnie z harmonogramem zajęć
7. Karnet nauka i doskonalenie pływania - normalny 35,00 zł x ilość zajęć w cyklu dwumiesięcznym Dwumiesięczny cykl zajęć 0,40 zł / 1 minuta Osoby powyżej 18 lat 60 min w tym 45 min. zajęć z instruktorem Zgodnie z harmonogramem zajęć
8. Karnet nauka i doskonalenie pływania - ulgowy 31,00 zł x ilość zajęć w cyklu dwumiesięcznym Dwumiesięczny cykl zajęć 0,30 zł / 1 minuta Dzieci i młodzież od 6 roku życia, studenci do lat 26 75 min w tym 45 min. zajęć z instruktorem Zgodnie z harmonogramem zajęć
9. Karnet nauka i doskonalenie pływania - ulgowy 29,00 zł x ilość zajęć w cyklu dwumiesięcznym Dwumiesięczny cykl zajęć 0,30 zł / 1 minuta Grupy najmłodsze 4-6 lat 60 min w tym 30min. zajęć z instruktorem Zgodnie z harmonogramem zajęć
10. Karnet na indywidualne zajęcia z instruktorem - 30 min. 720,00 zł 3 miesiące Od 4 roku życia 10 wejść 45 min w tym 30 min. zajęć z instruktorem Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem
11. Karnet na indywidualne zajęcia z instruktorem - 45 min. 810,00 zł 3 miesiące Od 4 roku życia 10 wejść 60 min w tym 45 min. zajęć z instruktorem Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem

Tab. 3 UDOSTĘPNIENIE TORÓW, BASENU
REKREACYJNEGO, PŁYWALNI **

LP. USŁUGA CENA USŁUGI CZAS KORZYSTANIA CENA ZA PRZEKROCZENIE CZASU PODMIOTY UPRAWNIONE OPIS USŁUGI
1. Udostępnienie 1 toru 70,00 zł netto 30 min. 70,00 zł netto rozpoczęte kolejne 30 minut Osoby prawne po podpisaniu umowy z OSiR Udostępnienie 1 toru pływalni na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłączność (max. 8 osób) w godz. 06:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku + 20 min czasu technicznego
2. Udostępnienie 1 toru 95,00 zł netto 30 min. 95,00 zł netto rozpoczęte kolejne 30 minut Osoby prawne po podpisaniu umowy z OSiR Udostępnienie 1 toru pływalni na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłączność (max. 8 osób) w godz. 17:00 - 22:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele w godz. 06:00 – 22:00 + 20 min czasu technicznego
3. Udostępnienie 6 torów 520,00 zł netto 30 min. 520,00 zł netto rozpoczęte kolejne 30 minut Osoby fizyczne lub prawne po podpisaniu umowy z OSiR Udostępnienie 6 torów pływalni na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłączność (max. 8 osób na torze) w godz. 06:00 - 22:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele +20 min czasu technicznego
4. Mały basen rekreacyjny część główna 115,00 zł netto 30 min. 115,00 zł netto rozpoczęte kolejne 30 minut Osoby fizyczne lub prawne po podpisaniu umowy z OSiR Udostępnienie części głównej Małego basenu na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłączność (max. 20 osób w obrębie niecki) w godz. 06:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku + 20 min czasu technicznego
5. Mały basen rekreacyjny część główna 185,00 zł netto 30 min. 185,00 zł netto rozpoczęte kolejne 30 minut Osoby fizyczne lub prawne po podpisaniu umowy z OSiR Udostępnienie części głównej Małego basenu na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłączność (max. 20 osób w obrębie niecki) w godz. 17:00 - 22:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele w godz. 06:00 – 22:00 + 20 min czasu technicznego
6. Udostępnienie całego basenu 700,00 zł netto 30 min. 700,00 zł netto rozpoczęte kolejne 30 minut Osoby fizyczne lub prawne po podpisaniu umowy z OSiR Udostępnienie Całego basenu wraz ze zjeżdżalnią i jacuzzi na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłączność (max. 90 osób) + 20 min czasu technicznego

**Za przekroczony czas w strefie płatnej, określonych zajęć w umowie zawartej z podmiotem zewnętrznym, Uczestnik tych zajęć zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości:
• 0,40 zł / 1 minuta – osoby powyżej 18 roku życia;
• 0,30 zł / 1 minuta – dzieci i młodzież od 4 roku życia, studenci do lat 26, osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści.
Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przekazania informacji na temat czasu organizowanych przez siebie zajęć każdemu Uczestnikowi oraz o wynikających z tego tytułu ewentualnych dopłatach.

Tab. 4 OPŁATY DODATKOWE

Opłaty dodatkowe CENA (zawiera podatek VAT)
Opłata za zagubiony lub zniszczony numerek szatni 40,00 zł
Opłata za zagubiony lub zniszczony transponder z chipem 80,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu karty 20,00 zł
KARTA OPIEKUNA Czas obowiązywania 30 minut bezpłatnie Po przekroczeniu czasu 30 min. będzie naliczana opłata od pierwszej minuty przebywania w strefie płatnej (tj. 30 min. + przekroczony czas) 0,40 zł / 1 minuta od poniedziałku do niedzieli