Cennik BOPN

Udostępnienie boiska (dotyczy boiska A i B ) na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych

Tab.1.BOPN

Lp. Dni i godziny wynajmu Opis usługi Czas korzystania Cena netto

(całe boisko)

Cena netto

(½ boiska)

1. 08:00 – 17:00 Poniedziałek – Piątek Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut 340,00 zl 195,00 zł
2 17:00 – 23:00 Poniedziałek – Piątek Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut 380,00 zl 225,00 zł
3 08:00 – 23:00 Sobota – Niedziela Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut 270,00 zl 195,00 zł

*W przypadku najmu boiska A lub B powyżej 60 godzin miesięcznie, każda następna godzina – 10%

Zniżki naliczane będą jedynie w przypadku braku zaległości wobec OSiR Bemowo.

Lp. Dni i godziny wynajmu Opis usługi Czas korzystania Cena netto

(½ boiska)

Uprawnienia wiekowe
4. Dni powszednie i weekendy (do zmierzchu) Udostępnienie części boiska  na rodzinne granie 60 minut 9,26 zl 1 osoba dorosła + 2 dzieci lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci
5. Dni powszednie i weekendy (do zmierzchu) Udostępnienie ½ boiska na zajęcia sportowe (trener + 1 zawodnik) 60 minut 16,26 zl bez ograniczeń wiekowych pod opieką osoby dorosłej
6. Dni powszednie i weekendy (do zmierzchu) Udostępnienie ½ boiska na zajęcia sportowe (trener + 2 zawodników) 60 minut 32,52 zl bez ograniczeń wiekowych pod opieką osoby dorosłej
7. Dni powszednie i weekendy (do zmierzchu) Udostępnienie ½ boiska na zajęcia sportowe (trener + 3 zawodników) 60 minut 48,78 zl bez ograniczeń wiekowych pod opieką osoby dorosłej
8. Dni powszednie i weekendy (do zmierzchu) Udostępnienie ½ boiska na zajęcia sportowe (trener + 4 zawodników) 60 minut 65,04 zl bez ograniczeń wiekowych pod opieką osoby dorosłej

Udostępnienie całego obiektu lub poszczególnych usług

(wynajęcie całego obiektu, sali konferencyjnej, stanowiska grillowego, szatni,  miejsca na foodtruck, sauny)

Tab.2.BOPN

Lp. Dni i godziny wynajmu Opis usługi Czas korzystania Cena netto Uprawnienia wiekowe
1. Dni powszednie i weekendy Imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne udostępnienie całego obiektu wraz z pomieszczeniami i przyległym terenem na imprezy sportowe. Usługa elektryka (obejmuje dyżur elektryka w tym: nadzór oraz usuwanie ewentualnych usterek w instalacjach elektrycznych). Usługa nie obejmuje czynności związanych z obsługą i naprawą instalacji elektrycznych, które zostały zbudowane na potrzeby organizowanych imprez. 60 minut 800,00 zl Bez ograniczeń
2. Dni powszednie i weekendy Udostępnienie sali konferencyjnej 60 minut 40,65 zl Bez ograniczeń
3. Dni powszednie i weekendy Udostępnienie stanowiska grillowego 60 minut 100,00 zl Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych)
4. Dni powszednie i weekendy Udostępnienie szatni (dla klientów niekorzystających w tym czasie z boisk BOPN) 120 minut 24,39 zl Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych)
5. Dni powszednie i weekendy Udostępnienie miejsca postoju dla foodtrucka cały dzień 100,00 zl Bez ograniczeń
6. Dni powszednie i weekendy Udostępnienie sauny fińskiej (1-3 os.) 60 minut 40,65 zl Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych)

Udostępnienie obiektu – hali pneumatycznej

Tab.3.BOPN

Lp. Dni tygodnia Godziny Opis usługi Czas korzystania Cena netto za 1 sektor
1. Poniedziałek - Piątek 08:00 - 17:00 Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 min. 150,00 zł
17:00 - 19:00 200,00 zł
19:00 - 22:00 280,00 zł
22:00 - 24:00 180,00 zł
2. Sobota 08:00 - 17:00 Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 min. 180,00 zł
17:00 - 24:00 80,00 zł
3. Niedziela 08:00 - 17:00 Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 min. 180,00 zł
17:00 - 24:00 120,00 zł

*Przy większej ilości sektorów, cena będzie stanowić wielokrotność 1 sektora.

Zajęcia zorganizowane w szkółce piłkarskiej

Tab.4.BOPN

Lp. Dni i godziny wynajmu Opis usługi Czas korzystania Cena brutto Uprawnienia wiekowe
1. Wg harmonogramu Zajęcia zorganizowane z trenerem (pełny karnet miesięczny) 60/90 minut 120,00 zł od 4 do 10 lat
2. Wg harmonogramu Zajęcia zorganizowane z trenerem (poniżej 50 % frekwencji) 60/90 minut 60,00 zł od 4 do 10 lat