Budowa bulodromu – plac do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na budowę bulodromu – plac do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Plac do gry w bule dla każdego”, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Zapytanie ofertowe
  • Wzór umowy
  • Specyfikacja techniczna
  • Projekt wykonawczy
  • Przedmiar
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie_ofertowe_-_budowa_bulodromu.pdf
Wzor_umowy21.pdf
Specyfikacja_techniczna.pdf
Projekt_wykonawczy1.pdf
Przedmiar.pdf
Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej1.pdf