Paulina Ptasińska

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej w obiekcie Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej w obiekcie Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A

Czytaj więcej