Archiwalne zamówienia publiczne

Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie oraz Bemowskiego Ośrodka piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych Ogłoszenie SWZ Załączniki w formie edytowalnej Sprostowanie i zmiana terminu Ogłoszenie

Czytaj więcej

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie – II

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy

Czytaj więcej

Konkurs Ofert – urządzenia vendingowe – Hala Sportowa i Pływalnia

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy zaprasza do składania ofert, zgodnie z Regulaminem Konkursowym Ogloszenie_o_konkursie7.pdf zal_nr_1_do_oferty_23_08_2021_(1).doc zal_1_do_IK_wzor_oferty_23_08_2021_(1).doc zal_nr_2_do_oferty_23_08_2021_(4).doc zal_nr_3_do_oferty_23_08_2021_(1).doc Regulamin_konkursowy1.pdf wzor_umowy_vendingi_23_08_2021.pdf Wynik_konkursu_ofert_z_dnia_06_09_2021.pdf

Czytaj więcej