Aktualne zamówienia publiczne

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pomp ciepła dostosowanej mocą dla pot

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz

Czytaj więcej