Aktualne zamówienia publiczne

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych związanych z adaptacją i przekryciem istniejących kortów tenisowych oraz budowy zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Raginisa 14 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych związanych z adaptacją i przekryciem istniejących kortów

Czytaj więcej

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących nadbudowy obiektu Hali Sportowej o dodatkową powierzchnię socjalno-administracyjną przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących nadbudowy obiektu Hali sportowej o dodatkową powierzchnię socjalno-administracyjną przy ul. Obrońców Tobruku

Czytaj więcej