Zamówienia publiczne

Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

2019-03-26 16:26:38

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

powrót