Zamówienia publiczne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej

2019-01-16 12:11:49

czytaj

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R. POWYŻEJ 30 TYS. EURO

2019-01-02 11:49:21

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r. (Powtórzony)

2018-12-11 11:01:27

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę energii cieplnej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

2018-11-29 12:03:15

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę energii cieplnej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Dostawa oleju opałowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: hali sportowej i Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnew w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r.

2018-11-28 13:53:25

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę oleju opałowego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj