Zamówienia publiczne

Konkurs ofert na najem pomieszczenia w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej

2020-01-03 00:00:00

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert.

czytaj

Ogłoszenie o zbędnych składikach majątku ruchomego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

2019-12-30 16:51:21

czytaj

Dostawa energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11

2019-12-16 15:42:34

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców To

2019-12-13 15:57:35

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie

2019-12-13 14:31:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj