Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż modułowego toru typu pumptrack na terenie należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie.

2018-09-18 13:27:12

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Wynik Konkursu Ofert na najem pomieszczeń znajdujących się w OSiR Bemowo

2018-08-17 20:04:52

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń znajdujących się w Hali Sportowej oraz BOPN

czytaj

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

2018-08-10 13:56:44

czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

2018-07-27 08:20:53

czytaj

Dostawa i montaż żaluzji fasadowych w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

2018-07-13 14:37:50

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę i montaż żaluzji fasadowych w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj