Zamówienia publiczne

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców To

2019-12-13 15:57:35

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie

2019-12-13 14:31:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2019-12-11 15:19:32

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Wyniki drugiego Konkursu Ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem, pomieszczeniami pomocniczymi i sauną w budynku Pływalni

2019-11-29 13:15:46

czytaj

Wynik konkursu Ofert na najem powierzchni pod urządzenia vendingowe w obiekatch OSiR Bemowo, tj. Pływalnia oraz BOPN

2019-11-22 18:54:02

czytaj