Zamówienia publiczne

Dostawa wykładziny ochronnej PCV do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2019-10-01 13:29:12

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę wykładziny ochronnej PCV do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu

czytaj

Konkurs Ofert na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku z akcesoriami sportowymi znajdującą się w budynku Pływalni

2019-09-18 16:57:59

czytaj

Dostawa i montaż elementów wyposażenia sanitarnego w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2019-09-05 11:11:06

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Trzeci Konkurs Ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na postawienie skrzyń na sprzęt sportowy znajdującą się pod trybuną przy Boisku A w BOPN

2019-08-23 16:00:34

czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w obiektach OSiR Bemowo

2019-08-05 10:27:42

czytaj