Zamówienia publiczne

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2021-04-01 14:08:51

czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu powierzchni pod urządzenia vendingowe na terenie Pływalni Pingwin oraz Hali Sportowej OSiR Bemowo

2021-03-03 10:00:20

czytaj

Konkurs ofert na najem powierzchni pod stanowisko manewrowe przy Hali Sportowej ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2021-02-02 15:34:36

czytaj

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń siłowni wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w obiekcie Pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

2021-02-02 15:25:20

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń siłowni wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w obiekcie Pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Przebudowa boiska piłkarskiego należącego do BOPN przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów

2020-12-31 10:36:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj