Zamówienia publiczne

Przebudowa zaplecza sanitarnego w budynku C Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

2018-10-30 12:59:29

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

czytaj

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa tymczasowej drogi przeciwpożarowej przy obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2018-10-23 15:38:00

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie dokumentacji technicznej i budowę tymczasowej drogi przeciwpożarowej przy obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w budynku Pływalni

2018-09-25 12:20:09

czytaj

Dostawa i montaż modułowego toru typu pumptrack na terenie należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie.

2018-09-18 13:27:12

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Wynik Konkursu Ofert na najem pomieszczeń znajdujących się w OSiR Bemowo

2018-08-17 20:04:52

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń znajdujących się w Hali Sportowej oraz BOPN

czytaj