Zamówienia publiczne

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

2018-11-29 12:03:15

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę energii cieplnej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Dostawa oleju opałowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: hali sportowej i Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnew w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r.

2018-11-28 13:53:25

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę oleju opałowego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Wykaz neruchomości przeznaczonyh do najmu w OSiR Bemowo

2018-11-28 07:11:12

czytaj

Wynik konkursu ofert na najem powierzchni pod urządzenia vendingowe na okres 24 miesięcy

2018-11-21 11:31:33

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem powierzchni pod urządzenia vendingowe znajdującą się w budynku Pływalni "Pingwin" OSiR Bemowo

czytaj

WYNIK KONKURSU - Konkurs ofert na najem powierzchni pod urządzenia vendingowe na okres 24 miesięcy

2018-10-31 14:43:33

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem powierzchni pod urządzenia vendingowe znajdującą się w budynku Pływalni "Pingwin" OSiR Bemowo

czytaj