Zamówienia publiczne

Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku

2019-05-17 14:09:54

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie

2019-05-08 15:43:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do najmu w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej

2019-04-23 09:58:54

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie (WR)

2019-04-05 16:31:37

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Konkurs Ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

2019-04-03 09:55:26

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

czytaj