Zamówienia publiczne

Renowacja podłogi drewnianej z parkietu w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2019-06-07 15:25:28

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na renowację podłogi drewnianej z parkietu w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. WZÓR UMOWY
  3. SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  4. WZÓR UMOWY PO SPROSTOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  5. SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2
  6. WZÓR UMOWY PO SPROSTOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2

UWAGA!

ZAMAWIAJACY WYMAGA TRZYKROTNEGO LAKIEROWANIA PODŁOGI (PODKLAD I TRZY RAZY NAWIERZCHNIA)

powrót