Zamówienia publiczne

Przebudowa recepcji w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3 A w Warszawie

2019-01-25 11:26:15

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na przebudowę recepcji w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WZÓR UMOWY

powrót