Zamówienia publiczne

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. OBROŃCÓW TOBRUKU 40 W WARSZAWIE III

2018-06-27 14:39:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

1. Ogloszenie

2. SIWZ

3. Wzór umowy

4. Załączniki edytowalne

5. Dokumentacja

6. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

powrót