Zamówienia publiczne

Przebudowa boiska piłkarskiego należącego do BOPN przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów

2020-12-31 10:36:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. WZÓR UMOWY
  4. ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ
  5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

powrót