Zamówienia publiczne

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie

2021-07-21 16:04:27

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

  • Zapytanie ofertowe
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Wzór umowy
  • Zmiana zapytania 1 - z dnia 27.07.2021
  • Odpowiedzi na pytania + warunki przyłączeniowe
  • Unieważnienie

powrót