Zamówienia publiczne

Modernizacja automatyki i centrali wentylacji oraz systemu dystrybucji w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2020-12-11 15:15:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. WZÓR UMOWY
  4. ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ
  5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  6. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

powrót