Zamówienia publiczne

Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie oraz Bemowskiego Ośrodka piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

2021-12-03 16:13:14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

 

  • Ogłoszenie
  • SWZ
  • Załączniki w formie edytowalnej
  • Sprostowanie i zmiana terminu
  • Ogłoszenie po zmianie
  • Odpowiedzi na pytania 09.12.2021r.
  • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

powrót