Zamówienia publiczne

Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2019-12-11 15:19:32

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ
  • Wzór Umowy
  • Załączniki w wersji edytowalnej
  • Sprostowany załącznik nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

powrót