Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż żaluzji fasadowych w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

2018-07-13 14:37:50

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę i montaż żaluzji fasadowych w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki

powrót