Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż modułowego toru typu pumptrack na terenie należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie.

2018-09-18 13:27:12

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. WZÓR UMOWY
  4. ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE NR  2-6
  5. ZAŁĄCZNIK EDYTOWALNY NR 7
  6. MAPA LOKALIZACYJNA
  7. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
  8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  10. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

powrót