Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż hali pneumatycznej na boisku należącym do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

2018-07-02 13:52:07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ
  4. DOKUMENTACJA GRAFICZNA
  5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  6. WZÓR UMOWY
  7. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
  8. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

powrót