Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż elementów wyposażenia sanitarnego do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2019-05-31 15:07:19

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę i montaż elementów wyposażenia sanitarnego do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. WZÓR UMOWY
  3. FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE
  4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

powrót