Zamówienia publiczne

Dostawa energii cieplnej do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a należącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2021

2020-11-10 16:31:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

  • OGŁOSZENIE
  • SIWZ
  • WZÓR UMOWY
  • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ
  • ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
  • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

powrót