Zamówienia publiczne

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie (WR)

2019-04-05 16:31:37

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

powrót