Zamówienia publiczne

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie

2019-12-13 14:31:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ
  • Wzór umowy
  • Załączniki w wersji edytowalnej
  • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

powrót