Zamówienia publiczne

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie.

2021-12-01 15:50:28

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

 

  • Ogłoszenie
  • SWZ
  • Załączniki w formie edytowalnej
  • Modyfikacja SWZ
  • Załącznik nr 1 - po zmianach
  • Zmiana ogłoszenia
  • Odpowiedzi na pytania 07.12.2021r.
  • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

powrót