Zamówienia publiczne

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie.

2019-03-21 15:34:07

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. WZÓR UMOWY
  4. ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE
  5. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2
  7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
  9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

powrót