Zamówienia publiczne

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w 2021 roku

2020-12-11 11:29:55

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

powrót