Zamówienia publiczne

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców To

2019-12-13 15:57:35

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

powrót