Zamówienia publiczne

Przebudowa boiska piłkarskiego należącego do BOPN przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów

2020-12-31 10:36:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

„Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku

2020-12-17 10:46:43

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w obiekcie Hali Sportowej oraz Pływalni Pingwin OSiR Bemowo Grudzień 2020

2020-12-14 10:05:57

czytaj

Modernizacja automatyki i centrali wentylacji oraz systemu dystrybucji w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2020-12-11 15:15:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w 2021 roku

2020-12-11 11:29:55

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj