wymiana szafek

Dokonano wymiany szafek w szatniach basenowych na szafki z płyt HPL wyposażone w elektroniczny system zabezpieczający wraz z wykonaniem instalacji zasilającej. Wymiana szafek usprawniła pracę personelu obsługującego oraz znacząco poprawiła komfort osób korzystających z pływalni. Każdy klient pływalni już przy kasie otrzymuje przypisany przez system numer szafki. Oprogramowanie zapamiętuje czasy otwierania i zamykania szafek. System ma również zastosowanie w przypadkach problematycznych jak np. pozostawienie rzeczy wartościowej przez klienta – można bowiem przejrzeć historię korzystania z szafki przez poszczególne osoby i łatwiej dotrzeć do cennej zguby.