Remont i wymiana posadzki schodów

Remont schodów wejścia głównego polegał na zdjęciu istniejących płytek gresowych i położeniu nowych antypoślizgowych i mrozoodpornych wraz z wymianą warstw wyrównawczych i wykonaniem izolacji poziomej.

Oprócz walorów estetycznych wejście pływalni zyskało na  bezpieczeństwie i funkcjonalności, remont pochylni usprawnił poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Koszt prac remontowych 31 980 zł brutto