Fitnet

Wprowadzono nowy innowacyjny elektroniczny system obsługi klienta co w znacznym stopniu poprawiło czasochłonne procedury obsługi petentów. System jest doskonałym narzędziem raportującym i w wielu obszarach wspomaga procesy zarządzania obiektem. Rozbudowane moduły raportujące oraz aplety do budowania grafików obłożenia obiektów to tylko podstawowe narzędzia, które już w pierwszych miesiącach przyniosły widoczne efekty w postaci wykazania obszarów kluczowych w aspekcie kontroli i poprawy jakości świadczonych usług.