Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

(22) 861 56 90

BiP

Informacje o nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Ul. Oławska 3a; 01 – 494 Warszawa

Tel. (22) 861 56 90
Fax. (22) 861 42 09
E-mail: sekretariat@osirbemowo.pl

Władze

Zgodnie ze Statutem Ośrodka Sportu I Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo kieruje nim Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

Dyrektor odpowiedzialny jest za jego działalność, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

p.o. Dyrektora
Grzegorz Surówka

Główny Księgowy
Iwona Kocyk

Struktura organizacyjna

W ramach struktury organizacyjnej OSiR Bemowo funkcjonują trzy obiekty sportowe:

 • Pływalnia „Pingwin” ul. Oławska 3a; 01 – 494 Warszawa
 • Bemowski Ośrodek Piłki Nożne ul. Obrońców Tobruku 11; 01 – 494 Warszawa
 • Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40; 01 – 494 Warszawa

Status Prawny

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Szczególna forma  - 29 Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne. Siedzibą OSiR Bemowo jest m.st. Warszawa a terenem działania obszar Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Zasady funkcjonowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo utworzony na podstawie Uchwały nr XIII/93/2001 Rady Gminy Warszawa –  Bemowo z dnia 30.08.2001 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa – Bemowo wraz z późniejszymi zmianami, działa według zasad określonych w:

 • Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43 ze zm.);
 • Uchwale Nr XV/106/01 Rady Gminy Warszawa – Bemowo z dnia 11 października 2001 r.,
 • Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa – Bemowo
 • Uchwale nr XLVI/1171/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005.,
 • Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

Kompetencje

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo realizuje zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności:

 • organizacja zajęć  sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
 • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
 • zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych;
 • tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu;
 • popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki;
 • tworzenie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej;
 • eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi;
 • wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.

OSiR Bemowo organizuje zajęcia sportowe w ramach własnych zasobów i przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Administruje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Środki finansowe  z takiej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań statutowych.