Karta Warszawiaka

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2016

Regulamin dla posiadaczy
„KARTY WARSZAWIAKA” 

  1. Akcja promocyjna organizowana jest przez Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo.
  2. Promocja skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia, emerytów i rencistów zamieszkałych w Warszawie.
  3. Promocja obowiązuje tylko w weekendy.
  4. Ustala się ceny usług - bilet normalny 10 zł, bilet ulogwy 6 zł (45 minut + 15 na przebranie) z wyłączeniem sauny.
  5. Promocja obowiązuje tylko po okazaniu Karty Warszawiaka oraz ważnego dokumentu ze zdjęciem.
  6. Uznaje się, że każda osoba, która korzysta z wejścia jednorazowego na podstawie Karty Warszawiaka zapoznała się z Regulaminem pływalni i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  7. Przed zakupieniem biletu każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z aktualnym grafikiem obłożenia pływalni, który znajduje się w gablocie przy kasach lub na stronie internetowej www.osirbemowo.pl
  8. Karta Warszawiaka nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń związanych z ewentualnym brakiem miejsca na płycie basenu!!!

 

*promocja nie dotyczy siłowni; Obrońców Tobruku 40 i Oławska 3a

 

Karta warszawiaka - Urząd Miasta

Karta warszawiaka przydatna w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych